Εταιρικά Σεμινάρια

Εταιρικά Σεμινάρια Coaching

Η εταιρία μας διαθέτει την εμπειρία και το έμψυχο δυναμικό για ανάπτυξη και παράδοση εκπαιδευτικών σεμιναριακών πακέτων προσαρμοσμένων στις ανάγκες του κάθε οργανισμού (tailor-made).

Ακολουθούν ενδεικτικά σεμινάρια. Επικοινωνήστε μαζί μας για να σχεδιάσουμε τη λύση που θα βασίζεται στις δικές σας ανάγκες.

Δεξιότητες Coaching για ηγέτες

Σε αυτό το σεμινάριο η true-me® μοιράζεται με τα ηγετικά στελέχη της επιχείρησης τα μυστικά ενός αποτελεσματικού Coach, σε μία προσπάθεια να γίνουν πιο εποικοδομητικοί στην επικοινωνία και την διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού της επιχείρησης τους.

Το σεμινάριο περιλαμβάνει πληροφορίες για την ψυχοσύνθεση των ανθρώπων και τις ανάγκες που παρακινούν τις συμπεριφορές των στελεχών και διδάσκει μια παραγωγική προσέγγιση σε κάθε θέμα που μπορεί να προκύψει στο εργασιακό χώρο προσφέροντας εργαλεία και μεθοδολογίες που ενισχύουν την αλληλεπίδραση των μερών με σκοπό την ικανοποίηση των στόχων της εταιρίας και των στελεχών.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας.


Φόρμουλα της επιτυχημένης δράσης

Τι κοινό έχουν ο Αριστοτέλης Ωνάσης, ο Steve Jobs και ο Thomas Edison; Πώς γίνεται κάποιοι άνθρωποι να πετυχαίνουν συστηματικά τους στόχους τους, ενώ άλλοι να απολαμβάνουν αυτήν την εμπειρία μόνο περιστασιακά;

Στο σεμινάριο αυτό παρουσιάζεται το πλαίσιο σκέψης των νικητών της ζωής. Σε αντιπαράθεση, γίνεται αναφορά στις δυνάμεις που οδηγούν στην σίγουρη αποτυχία, εμποδίζοντας συστηματικά την επιτυχημένη επίτευξη των στόχων. Παρουσιάζονται ακόμα τα βήματα που μπορούν να λάβουν Επιχειρήσεις και Στελέχη, για να προχωρήσουν σταδιακά και δυναμικά στην επίτευξη των συνολικών στόχων τους με τρόπο ώστε να διασφαλιστεί η διατήρηση των θετικών αποτελεσμάτων με συνέπεια και σε βάθος χρόνου.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας.


Αναδύοντας τον ηγέτη: Ένα ταξίδι αυτογνωσίας και δύναμης

Το σεμινάριο αυτό έχει σχεδιαστεί για να καθοδηγήσει τα σύγχρονα στελέχη να γνωρίσουν και να απελευθερώσουν τον βαθύτερο εαυτό τους, τα ταλέντα και τις δυνατότητές τους, να αποκτήσουν δηλαδή την απαραίτητη γνώση για να επιφέρουν ουσιαστική αλλαγή και επιτυχία στο επαγγελματικό πεδίο. 

Με την μεθοδολογία που ακολουθείται αναδύονται αποτελεσματικά η δύναμη και οι ηγετικές ικανότητες του ατόμου ούτως ώστε να μπορέσει, στη συνέχεια, να καθορίσει «εμπνευσμένα» την προσωπική του πορεία και την πορεία της επιχείρησης ή της ομάδας. Να είναι πλέον σε θέση να παίρνει αποφάσεις και να επιλέγει στρατηγικές που θα τον οδηγήσουν στην επιτυχημένη επίτευξη των στόχων που θέτει.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας.


Οι εποχές προκλήσεων κρύβουν και τις μεγαλύτερες ευκαιρίες

Το σεμινάριο αυτό έχει σχεδιαστεί για να υποστηρίξει τα σύγχρονα Στελέχη και τις Εταιρικές Ομάδες να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις - μέσα και έξω από την εταιρία - που διαμόρφωσαν οι νέες παγκόσμιες και εγχώριες συνθήκες της αγοράς.

Προσφέρει ένα παραγωγικό πλαίσιο σκέψης και διαμορφώνει μια ενδυναμωμένη στάση για να μπορούν άτομα και οι ομάδες να υποστηρίξουν τους εταιρικού στόχους κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες. Το άτομο εμπνέεται να βρει την δύναμη μέσα του, για να σταθεί ηγέτης των αλλαγών και να συμβάλει στην παραγωγική δραστηριότητα της εταιρίας, των υφισταμένων και των συναδέλφων του. Οι Ομάδα ενώνεται κάτω από μία κοινή κατανόηση της κατάστασης, των στόχων και της στρατηγικής επίτευξη τους, και έτσι διαμορφώνεται μια θετική αλληλεπίδραση που υποστηρίζει την πρόοδο της Εταιρίας ή του Οργανισμού, πέρα από οποιεσδήποτε αντιξοότητες.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας.


Νέα Σκέψη – Νέα Αποτελέσματα

Στόχος του σεμιναρίου, το οποίο βασίζεται στις τελευταίες θεωρήσεις της κβαντικής φυσικής, είναι να προσφέρει στα στελέχη ένα νέο, ενδυναμωμένο πλαίσιο σκέψης που θα τους επιτρέψει να διεκδικήσουν παραγωγικά τους στόχους της εταιρίας και τους δικούς τους επαγγελματικούς στόχους.

Κατά την διάρκεια του σεμιναρίου τα στελέχη αποκτούν αντίληψη για τους παράγοντες που τους εμποδίζουν- στην καθημερινότητα - να πετυχαίνουν τους στόχους τους και πως μπορούν να τους καταρρίψουν. Ακόμα, μαθαίνουν την νοητική διαδικασία για ενεργοποίηση της προσωπικής μεταμορφωτικής τους δύναμης. Με αυτό τον τρόπο ενδυναμώνονται για να μπορούν να υποστηρίξουν με επιτυχία τους στόχους της επιχείρησης και να συμβάλουν στην διαμόρφωση ενός παραγωγικού, αρμονικού, συνεργατικού περιβάλλοντος.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας.