Νέα Σκέψη – Νέα Αποτελέσματα

Στόχος του σεμιναρίου, το οποίο βασίζεται στις τελευταίες θεωρήσεις της κβαντικής φυσικής, είναι να προσφέρει στα στελέχη ένα νέο, ενδυναμωμένο πλαίσιο σκέψης που θα τους επιτρέψει να διεκδικήσουν παραγωγικά τους στόχους της εταιρίας και τους δικούς τους επαγγελματικούς στόχους.

Κατά την διάρκεια του σεμιναρίου τα στελέχη αποκτούν αντίληψη για τους παράγοντες που τους εμποδίζουν- στην καθημερινότητα - να πετυχαίνουν τους στόχους τους και πως μπορούν να τους καταρρίψουν. Ακόμα, μαθαίνουν την νοητική διαδικασία για ενεργοποίηση της προσωπικής μεταμορφωτικής τους δύναμης. Με αυτό τον τρόπο ενδυναμώνονται για να μπορούν να υποστηρίξουν με επιτυχία τους στόχους της επιχείρησης και να συμβάλουν στην διαμόρφωση ενός παραγωγικού, αρμονικού, συνεργατικού περιβάλλοντος.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας.