Οι εποχές προκλήσεων κρύβουν και τις μεγαλύτερες ευκαιρίες

Το σεμινάριο αυτό έχει σχεδιαστεί για να υποστηρίξει τα σύγχρονα Στελέχη και τις Εταιρικές Ομάδες να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις - μέσα και έξω από την εταιρία - που διαμόρφωσαν οι νέες παγκόσμιες και εγχώριες συνθήκες της αγοράς.

Προσφέρει ένα παραγωγικό πλαίσιο σκέψης και διαμορφώνει μια ενδυναμωμένη στάση για να μπορούν άτομα και οι ομάδες να υποστηρίξουν τους εταιρικού στόχους κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες. Το άτομο εμπνέεται να βρει την δύναμη μέσα του, για να σταθεί ηγέτης των αλλαγών και να συμβάλει στην παραγωγική δραστηριότητα της εταιρίας, των υφισταμένων και των συναδέλφων του. Οι Ομάδα ενώνεται κάτω από μία κοινή κατανόηση της κατάστασης, των στόχων και της στρατηγικής επίτευξη τους, και έτσι διαμορφώνεται μια θετική αλληλεπίδραση που υποστηρίζει την πρόοδο της Εταιρίας ή του Οργανισμού, πέρα από οποιεσδήποτε αντιξοότητες.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας.