Αναδύοντας τον ηγέτη: Ένα ταξίδι αυτογνωσίας και δύναμης

Το σεμινάριο αυτό έχει σχεδιαστεί για να καθοδηγήσει τα σύγχρονα στελέχη να γνωρίσουν και να απελευθερώσουν τον βαθύτερο εαυτό τους, τα ταλέντα και τις δυνατότητές τους, να αποκτήσουν δηλαδή την απαραίτητη γνώση για να επιφέρουν ουσιαστική αλλαγή και επιτυχία στο επαγγελματικό πεδίο. 

Με την μεθοδολογία που ακολουθείται αναδύονται αποτελεσματικά η δύναμη και οι ηγετικές ικανότητες του ατόμου ούτως ώστε να μπορέσει, στη συνέχεια, να καθορίσει «εμπνευσμένα» την προσωπική του πορεία και την πορεία της επιχείρησης ή της ομάδας. Να είναι πλέον σε θέση να παίρνει αποφάσεις και να επιλέγει στρατηγικές που θα τον οδηγήσουν στην επιτυχημένη επίτευξη των στόχων που θέτει.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας.