Φόρμουλα της επιτυχημένης δράσης

Τι κοινό έχουν ο Αριστοτέλης Ωνάσης, ο Steve Jobs και ο Thomas Edison; Πώς γίνεται κάποιοι άνθρωποι να πετυχαίνουν συστηματικά τους στόχους τους, ενώ άλλοι να απολαμβάνουν αυτήν την εμπειρία μόνο περιστασιακά;

Στο σεμινάριο αυτό παρουσιάζεται το πλαίσιο σκέψης των νικητών της ζωής. Σε αντιπαράθεση, γίνεται αναφορά στις δυνάμεις που οδηγούν στην σίγουρη αποτυχία, εμποδίζοντας συστηματικά την επιτυχημένη επίτευξη των στόχων. Παρουσιάζονται ακόμα τα βήματα που μπορούν να λάβουν Επιχειρήσεις και Στελέχη, για να προχωρήσουν σταδιακά και δυναμικά στην επίτευξη των συνολικών στόχων τους με τρόπο ώστε να διασφαλιστεί η διατήρηση των θετικών αποτελεσμάτων με συνέπεια και σε βάθος χρόνου.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας.