Webinars

Πρόκειται για διαδικτυακά σεμινάρια που έχουν σχεδιαστεί για να παρέχουν πολύτιμες πληροφορίες, που αφορούν σε κάθε πεδίο προσωπικής και πνευματικής ανάπτυξης. 

Ανάμεσα στα θέματα που καλύπτονται είναι: η ψυχοσύνθεση του ατόμου, ο τρόπο που λειτουργεί ο εγκέφαλος και πως να κυριαρχήσουμε σε αυτόν , οι δυνάμεις που καθορίζουν τις συμπεριφορές μας, οι ανάγκες του ανθρώπου και η δύναμη τους, οι αξίες και ο ρόλος τους στην διαμόρφωση της ποιότητας της ζωής, και άλλα πολλά. 

Tα διαδικτυακά σεμινάρια εμπεριέχουν και ασκήσεις  για άμεση εφαρμογή της πληροφορίας και μετατροπή της σε νέα γνώση.  Τα περισσότερα διαρκούν 45 ή 60 λεπτά της ώρας - για να ανταποκριθούν στους γρήγορους ρυθμούς της εποχής μας και να δώσουν την δυνατότητα σε όποιον επιθυμεί να τα εντάξει στα καθημερινά προγράμματα του.  

Επιλέγοντας ένα από αυτά τα σεμινάρια, εκτός από την δυνατότητα να λάβετε  ποιοτική, μεταμορφωτική πληροφορία από την άνεση του σπιτιού σας, θα έχετε και την δυνατότητα απεριόριστης πρόσβασης για ένα διάστημα 30 ημερών,  μέσα στο οποίο θα μπορείτε να το επαναλάβετε με την άνεση σας όσες φορές θέλετε. 

 

Διαθέσιμα Webinars:

Οι δυνάμεις που καθορίζουν την ζωή και πώς να αποκτήσετε τον έλεγχο

Σε αυτό το σεμινάριο  θα παρουσιαστεί ο  τρόπος που λειτουργεί το μυαλό, και οι  βασικοί παράγοντες που σας έχουν οδηγήσει στο να βιώνετε την σημερινή σας πραγματικότητα. Με την βοήθεια της νεύρο-επιστήμης θα κατανοήσετε πως επιλέγετε τις συμπεριφορές σας και τα συναισθήματά σας. Θα προχωρήσουμε στη διαμόρφωση μίας νέας στρατηγικής σκέψης και δράσης που καταρρίπτει τις μη παραγωγικές, αυτόματες διαδικασίες του μυαλού και σας βοηθάει να «εγκαταστήσετε»  καινούργιες,  πιο κοντά στις ενδυναμωμένες επιδιώξεις μας.

Πεποιθήσεις: Τροχοπέδη ή δύναμη, σύμμαχος ή εχθρός;

Πολλές φορές πιστεύουμε ότι οι συνθήκες της ζωής μας, οι καταστάσεις και τα γεγονότα που αντιμετωπίζουμε είναι εκείνα που την διαμορφώνουν και καθορίζουν την ποιότητα του  καθημερινού μας βίου. Αυτό είναι μία μεγάλη πλάνη και μπορεί να αποδειχτεί ιδιαίτερα περιοριστική, να μας οδηγήσει στην συρρίκνωση και στην εγκατάλειψη των πραγματικών μας επιθυμιών. Σε αυτό το σεμινάριο θα αποκτήσουμε αντίληψη για της περιοριστικές και τις υποστηρικτικές μας πεποιθήσεις και θα προχωρήσουμε στην κατάρριψη των περιοριστικών και στην ενδυνάμωση των υποστηρικτικών αντίστοιχα.

Αξίες: κινητήρια δύναμη πίσω από κάθε δράση

Οι αξίες υπαγορεύουν την δράση και τις επιδιώξεις σας, τι είναι σημαντικό στην ζωή, τι θέλετε να βιώσετε και τι είσαστε έτοιμοι να κυνηγήσετε. Όλοι οι στόχοι που θέτετε, είτε αφορούν ένα πεδίο της ζωής σας, όπως οικογένεια, καριέρα, χρήματα, υγεία, σχέσεις, είτε αφορούν το σύνολο της, παρακινούνται από τις αξίες σας, ακόμα και αν αυτό δεν έχει γίνει μέχρι σήμερα αντιληπτό. Αποτελούν τον ακρογωνιαίο λίθο των αποφάσεων που λαμβάνετε κάθε στιγμή, και καθορίζουν το μονοπάτι στο οποίο επιλέγετε να βρεθείτε.

Σκοπός αυτού του σεμιναρίου είναι να αποκτήσετε γνώση της δύναμης των Αξιών στην διαμόρφωση της σημερινής σας δραστηριοποίησης. Θα αποκτήσετε τεχνικές και εργαλεία για να βοηθήσετε να αναδυθούν οι υποσυνείδητες αξίες σας. Θα ιεραρχήσετε και θα επιλέξετε αυτές που είναι σε σύμπνοια με τους σημερινούς σας στόχους και θα προχωρήσετε στην αναζήτηση και υιοθέτηση νέων, πιο κατάλληλων αξιών που θα μπορούν να σας στηρίξουν στην διαμόρφωση της νέας πραγματικότητας που θέλετε να βιώσετε.

Κανόνες: κριτήρια αξιολόγησης της ποιότητας ζωής

Οι κανόνες αποτελούν τα κριτήρια βάσει των οποίων επιτρέπουμε στον εαυτό μας να νιώθει ότι βιώνει τις αξίες του. Ανάλογα με τον τρόπο που έχουν διαμορφωθεί στο συνειδητό ή υποσυνείδητο, αποτελούν καταλύτες ευχάριστων ή δυσάρεστων εμπειριών. Είναι ιδιαίτερα σημαντικοί διότι η ποιότητα της καθημερινότητας εξαρτάται απόλυτα από αυτούς. Αλλάζοντας τους κανόνες της ζωής σας, σε ένα πεδίο της ζωής ή σε όλα, μπορείτε να επηρεάσετε δραστικά την ποιότητα της εμπειρίας σας.

Στο σεμινάριο αυτό θα αντιληφτείτε το πλαίσιο μέσα στο οποίο κινείστε, τους κανόνες που έχετε ορίσει και βάση των οποίων κρίνετε την κάθε σας εμπειρία. Θα εκπαιδευτείτε στην διαμόρφωση και επιλογή κανόνων που μπορούν να σας στηρίξουν να βιώνετε κάθε στιγμή τις αξίες σας και να βαδίσετε σταθερά στο απολαυστικό ταξίδι της επίτευξης των στόχων σας.

Ανάγκες : το DNA της ανθρώπινης ύπαρξης

Όλοι οι άνθρωποι στον πλανήτη, ανεξάρτητα με το ποιοι είναι, που ζουν, ποια είναι η καταγωγή τους, το φύλο ή η ηλικία τους, η θρησκεία, το αγαπημένο τους άθλημα, μουσική ή βιβλίο, έχουν κάτι κοινό. Η ζωή τους είναι καθημερινά προσανατολισμένη στην ικανοποίηση των αναγκών τους. Οι ανάγκες βρίσκονται στην βάση της πυραμίδας των επιδιώξεων, και μπορεί να καταρρίψουν τις αξίες, κανόνες ή πεποιθήσεις σας, προκειμένου να ικανοποιηθούν. Ανάλογα με την φάση ζωής που βρίσκεται ο καθένας, κάποιες ανάγκες μπορεί να γίνονται πιο επιτακτικές από άλλες. Όμως είναι η ταυτόχρονη ικανοποίηση όλων που καθορίζει αν ζούμε έναν βίο πληρότητας ή όχι.

Στο σεμινάριο αυτό θα συζητηθούν όλες οι ανάγκες, η ιεράρχηση τους, καθώς και οι τρόποι που επιλέγετε να τις ικανοποιήσετε, είτε αυτοί είναι θετικοί είτε καταστροφικοί για σας. Θα ανακαλύψετε ποιες ανάγκες απορροφούν περισσότερο την ενέργεια σας, και ποιες μένουν ανικανοποίητες. Θα αποκτήσετε τεχνικές υγιούς κάλυψης όλων των αναγκών, με σκοπό να αποκτήσετε ισορροπία και πληρότητα στην δράση.

Ταυτότητα: το κλειδί στην διεύρυνση

Οι περισσότεροι δεν αντιλαμβάνονται ότι, όσα μπορούνε να κάνουνε ή να μην κάνουνε, Αυτό που θεωρούν δυνατό ή αδύνατο, σπάνια αφορά τις δυνατότητες, δεξιότητες ή ικανότητες τους, αλλά είναι περισσότερο το αποτέλεσμα της λειτουργίας των πεποιθήσεων που συντηρούν οι ίδιοι και αφορούν την ταυτότητα τους. Το πόσο διευρυμένη ή περιορισμένη είναι αυτή η ταυτότητα που έχουν υιοθετήσει θα καθορίσει τα επιτεύγματα τους και την ποιότητα της ζωής τους.

Στο σεμινάριο αυτό θα συζητηθούν οι παράγοντες που έχουν διαμορφώσει την σημερινή σας ταυτότητα κι εκείνοι που επηρεάζουν την προσκόλληση σας σε αυτήν, ακόμα και αν δεν αντανακλά όλες σας τις δυνατότητες ή δεν σας έχει στηρίξει στη διαμόρφωση ενός ικανοποιητικού βίου. Θα σας δοθούν εργαλεία και διαδικασίες σκέψεις για να επαναπροσδιορίσετε τον εαυτό σας και να προχωρήσετε σε αλλαγές στην ταυτότητα σας που θα επιτρέψουν στον αληθινό εαυτό σας να λάμψει και να σας στηρίξει στην επίτευξη της ζωής που επιθυμείτε.

Συναισθήματα: η πυξίδα στο ταξίδι της ζωής

Οι περισσότεροι άνθρωποι ζούνε στην πλάνη ότι τα συναισθήματα είναι έξω από τον έλεγχό τους, ότι είναι κάτι που συμβαίνει αυθόρμητα σε απάντηση των γεγονότων που συμβαίνουν στην ζωή. Αν δεν είναι ευχάριστα, συνήθως τα φοβούνται, σαν να είναι ένας ιός που μπορεί να τους προσβάλλει όταν είναι πιο ευάλωτοι. Έχουν διδαχτεί να τα θεωρούνε λιγότερης αξίας από την διανοητική ικανότητα τους, ακριβώς επειδή δεν τα κατανοούν και δεν ξέρουν πώς να τα χειριστούν προς όφελός τους.

Στο σεμινάριο αυτό θα ξετυλιχθεί το μυστήριο των συναισθημάτων, θα κατανοήσετε πως δημιουργούνται, από πού προέρχονται και ποιο ρόλο μπορούν να έχουν στην ζωή σας. Θα μάθετε να ερμηνεύετε τα μηνύματα τους και να τα συνυπολογίζετε στην δράση σας, ως πολύτιμος και αναντικατάστατος σύμμαχος στην επίτευξη μίας ζωής πληρότητας και ευχαρίστησης.

Ο Σκοπός της ζωής

Οι περισσότεροι άνθρωποι έχουν διδαχτεί την αξία της επίτευξης των στόχων. Για κάποιους αυτή η δράση είναι πολύ δύσκολη και επώδυνη και προσπαθούν να την αποφύγουν, ενώ άλλοι είναι συνεχώς προσανατολισμένοι σε αυτήν σε μία προσπάθεια να εξασφαλίσουν την ικανοποίηση των αναγκών τους και την καταξίωση τους. Όταν η επιλογή των στόχων είναι τυχαία, ανάλογα με τις συνθήκες που παρουσιάζονται κάθε φορά ή τις επιδιώξεις των ανθρώπων του περιβάλλοντος, η επίτευξη τους συνήθως προσφέρει μόνον προσωρινή ικανοποίηση.

Σε αυτό το σεμινάριο θα βοηθηθείτε να δώσετε στον εαυτό σας την απάντηση στην πιο αναζητουμένη και σημαντική ερώτηση της ύπαρξης. Ποιος είναι ο σκοπός της ζωής; Γιατί είσαστε εδώ; Τι ήρθατε να δημιουργήσετε, να βιώσετε, να προσφέρετε;. Θα ανακαλύψετε τους παράγοντες που διαχωρίζουν ένα απλό στόχο από ένα στόχο προσανατολισμένο προς τον σκοπό της ζωής, καθώς και εκείνους που σας εμποδίζουν στην αναζήτηση και εκπλήρωση του σκοπού αυτού.

Προσελκύστε την ιδανική ερωτική σχέση

Όσα και αν έχετε πετύχει σε οποιαδήποτε τομέα της ζωής σας, η πραγματική καθημερινή ικανοποίηση προέρχεται από την ποιότητα των προσωπικών σας σχέσεων. Όλοι θέλουμε να βιώσουμε αγάπη και πάθος, παρόλα αυτά οι περισσότεροι γεμίζουμε τον εαυτό μας με δουλειά, φίλους, σπορ, φαγητό ή άλλες ασχολίες. Τα καλά νέα είναι ότι ανεξάρτητα από τις περασμένες σας εμπειρίες ή τις σχέσεις που έχετε σήμερα, η επιλογή για κάτι βαθύτερο, πιο πλούσιο ή που να διαρκεί περισσότερο είναι μέσα στις δυνατότητές σας.


Ο Στόχος του σεμιναρίου είναι να ανακαλύψετε τις δυνάμεις που έχουν καθορίσει τις μέχρι σήμερα σχέσεις σας. Να αναγνωρίσετε τα εμπόδια που αντιμετωπίζετε στην σύναψη σχέσεων ουσίας, και να καθοδηγηθείτε στην βελτίωση τους με σκοπό να εμβαθύνετε την συναισθηματική σας σύνδεση με τους ανθρώπους που αγαπάτε ή που θα προσελκύσετε στην ζωή σας.

Αποκτήστε τον έλεγχο του σώματος σας

Το ανθρώπινο σώμα είναι η καλύτερη εικόνα της ανθρώπινης ψυχής. Για να στηρίξετε τον εαυτό σας στο ταξίδι της αλλαγής και της δημιουργίας μιας πιο ουσιώδους και ευτυχισμένης ζωής, συνιστάται να «στρατολογήσετε» την σωματική σας ενέργεια. Ένα υγειές και ενεργοποιημένο σώμα θα σας δώσει προβάδισμα σε κάθε δράση.

Το σεμινάριο αυτό απευθύνεται σε αυτούς που θέλουν να χάσουν κάποιο βάρος, σε αυτούς που αποσκοπούν να δημιουργήσουν το ιδανικό τους σώμα αλλά και σε αυτούς που απλά θέλουν να μάθουν πως μπορούν πάρουν τον έλεγχο του σώματος τους, να νιώθουν ευεξία και υγεία και να χρησιμοποιήσουν αυτή την ενέργεια για την επίτευξη των στόχων τους.

Θα αναζητηθούν τα πιθανά εμπόδια (συνειδητά ή υποσυνείδητα) στην προσπάθεια απόκτησης του ιδανικού σώματος και θα δοθεί ένα υποστηρικτικό πλαίσιο σκέψης για εκπαίδευση του μεταβολισμού, καθώς και εργαλεία καθημερινής νοητικής προπόνησης που θα αποσκοπεί στην ενεργοποίηση του ατόμου προς την δράση που θα οδηγήσει στην επίτευξη του στόχου.

Ο Κώδικας του Πλούτου

mansuccess

Για τους περισσότερους ανθρώπους, η διαμόρφωσης μίας άφθονης χρηματικής-οικονομικής κατάστασης είναι μία δύσκολη, διαρκής, αβέβαιη και γεμάτη θυσίες διαδρομή. Η άφθονη ζωή θεωρείται προνόμιο των λίγων και δεν συμπεριλαμβάνεται στις επιδιώξεις τους, αφού κάτι τέτοιο θα ήταν ουτοπιστικό. Επηρεάζονται από το περιβάλλον και ξοδεύουν την ζωή τους εστιασμένοι στο πως θα πληρώσουν τους λογαριασμούς αντί να στρέφουν την προσοχή τους στον σχεδιασμό μιας πιο πλήρους και άνετης ζωής .

Αυτό το webinar έχει σχεδιαστεί για να σας βοηθήσει στη δημιουργία ευημερίας και αφθονίας στο πεδίο του χρήματος και των οικονομικών. Βασίζεται στην παραδοχή ότι ο εσωτερικός κόσμος σας διαμορφώνει και τον εξωτερικό κόσμο σας. Όσο περισσότερο μπορείτε να επικεντρωθείτε στην αλλαγή της εσωτερικής σας πραγματικότητά (σκέψεις, πεποιθήσεις, αρνητικά συναισθήματα), τόσο πιο γρήγορα θα μπορέσετε να προσελκύσετε μία βελτιωμένη πραγματικότητα σε σχέση με τα οικονομικά σας. Το σεμινάριο αυτό εμπεριέχει δημιουργικό οραματισμό.

Διαβάστε Περισσότερα


Ανατρέφοντας ενδυναμωμένα παιδιά

unite

Σε αυτό το σεμινάριο θα μάθουμε νέες τακτικές και νέες στρατηγικές, απλές στην εφαρμογή τους για την ανατροφή, χαρούμενων και ενδυναμωμένων παιδιών. Θα απασχοληθούμε με τους πιο σημαντικούς παράγοντες που επιδρούν στην ανάπτυξη υγιών συναισθηματικά παιδιών, και θα δοθούν τεχνικές και εργαλεία για καθημερινή ενδυνάμωση τους. Απώτερος στόχος, να δημιουργήσουν οι γονείς μία βαθιά σχέση που θα τους βοηθήσει να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις της εφηβείας.

Το σεμινάριο έχει διαμορφωθεί για τους γονείς που ανατρέφουν παιδιά μεταξύ 0-18 χρόνων.

Διαβάστε Περισσότερα


Κατακτώντας την Κορυφή (2ο μέρος)

manjumping

Το 1ο μέρος του webinar "Κατακτώντας την Κορυφή" μπορείτε να το βρείτε δωρεάν στην ενότητα του site Δώρα για εσάς ή κάνοντας κλικ εδώ.

Στο 2ο μέρος: 

Τι κοινό έχουν ό Ωνάσης, Ο Steve Jobs, O Thomas Edison; Πως μπορούν κάποιοι άνθρωποι να προχωρούν στην επίτευξη των στόχων τους συστηματικά, ενώ άλλοι γεύονται αυτή την εμπειρία μόνο περιστασιακά; Στο σεμινάριο αυτό θα  παρουσιαστούν στρατηγικές δράσης για να μπορέσετε να πετύχετε οποιονδήποτε στόχο επιθυμείτε, με συνέπεια και συνέχεια. Θα αντιληφθείτε  τους  παράγοντες που σας εμποδίζουν και θα σας δοθεί ένα πλαίσιο σκέψης  και δράσης για  ενδυνάμωση και ενεργοποίηση που θα στηρίξει την όποια επιδίωξή σας.

Το webinar αυτό απαιτεί αγορά για να το δείτε.

Διαβάστε Περισσότερα